Mielivaltaa ”lapsen eduksi” – järjestelmä palkitsee

Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavan tuomion K & T-tapauksessa. Vauva vietiin äidiltään suoraan synnytyssalista ja vanhempi lapsi otettiin huostaan. Lopullinen tuomio tuli kesällä 2001 eli yli 20 vuotta sitten. Tämän tapauksen jälkeen oli perusteltua olettaa, että sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii sosiaalityöntekijöiden juridisesta koulutuksesta ja ohjauksesta. Oli perusteltua odottaa, että perus- ja ihmisoikeusasiat huomioidaan lastensuojelutyössä. Näin […]

Lastensuojelun kuntouttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa missiokseen turvata ihmisten toimintakyky, toimeentulo ja palvelut. Se ilmoittaa strategiseksi visiokseen eheän yhteiskunnan ja kestävän hyvinvoinnin. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on tapahtunut viimeisten 30 vuoden ajan seuraava kehitys: Lähes 20 000 lasta on siirretty pois kodistaan, joka toinen tunti joku lapsi joutuu jättämään kotinsa. Sijaishuoltoon kuluu noin miljardi euroa. Lastensuojelun avohuollon […]