Helsingin Sanomat: Vanhemmuus on vaihdettavissa!

Helsingin Sanomat julkaisee pääkirjoituksensa otsikolla: ”Perinteinen biologisuuteen perustuva käsitys vanhemmuudesta on muuttumassa. Lapsen sijaishuollon järjestämisessä on löydettävä uusia ratkaisuja. Hoitajan täysi sitoutuminen lapsen elämään tekee hänestä psykologisen vanhemman. Vanhemmuus on vaihdettavissa”. Kirjoitus ei ole aprillipäivän pila. Pääkirjoitus on julkaistu 28.8.1990 siinä vaiheessa, kun Suomen valtio oli juuri liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1989 ja sopimus tuli […]

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä on seuraavan sisältöinen säännös, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan: Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka […]

STM raportoi lastensuojelun osaamisen puutteista

Vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmä on kirjannut raporttiinsa lastensuojelun laatuun liittyviä vakavia ongelmia: ”Lastensuojelutyön osaamisessa on puutteita ja lasten ja perheiden asiakkuudet ovat pitkiä, mikä osaltaan lisää erilaisten vaativien palvelujen kysyntää. Osaamisen ongelmat liittyvät sekä kouluttautumiseen ja toiminnan kehittämiseen että yleiseen määrittelyyn siitä, mitä vaikutuksia palveluilla tavoitellaan. Hypoteesina on, että sijaishuollon kasvavia kustannuksia selittää palvelujen heikko vaikuttavuus. […]

Kallein kansallisomaisuutemme – koulut huostaanottotalkoissa

Itsetuhoisia nuoria on sairaaloissa niin paljon, että osa nukkuu yönsä käytävällä – ylilääkäri: ”Yhteiskunnan on kysyttävä, miksi nuoret eivät selviä” Ylen jutussa on haastateltu Mielenterveysyhdistys Mielen kehitysjohtajaa Kristian Wahlbeckia. Wahlbeck on taustaltaan psykiatri, ja hän sanoo, että nuorten oireilulle on vaikea todeta yhtä yksittäistä syytä. Hän arvioi nuorten hyvinvoinnin kuvastavan sitä maailmaa, jossa he elävät. […]

Hyvä veli -verkosto trauman takuumiehenä

STM asetti 14.3.20219 työryhmän uudistamaan lastensuojelulainsäädäntöä. Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu sarjassa sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita (2020:28). Esitys valmisteltiin työryhmässä, jonka tuli tehdä uudistusehdotukset lastensuojelulainsäädäntöön siten, että lastensuojelun sijaishuollon sisältö ja rakenteet vastaisivat paremmin vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin. Vaativan sijaishuollon työryhmä sisällytti lakiuudistuksen myös lastensuojelun asiakkaan asemaan merkittäviä muutoksia. […]