Kun sijaishuollon lapsi kuolee

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa kuoli viime lauantaina neljän Securitaksen vartijan kiinnipitämä 35-vuotias nainen. Poliisi epäilee vartijoita kuolemantuottamuksesta. Sisäministeriö teettää turvallisuusalasta laajan selvityksen. Sisäministeri Krista Mikkonen kertoo STT:lle, että selvitys toimisi mahdollisten lakimuutosten pohjana. Mikkosen mukaan selvitystä laativaan työryhmään pitäisi ottaa edustajia myös muista ministeriöistä, poliisista ja turvallisuusalalta.

Sijoitettujen lasten kuolleisuustutkimus

Pelastakaa lapset ry /Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland tekivät vuonna 2001 julkaistun tutkimuksen sijoitettujen lasten tilanteesta. Kuolleisuustutkimus perustui lastensuojelurekisteriin ja kuolemansyyrekisterin yhdistämiseen ja se koski kaikkia 1992-1997 huostassa olleita lapsia ja nuoria (13 371). Näiden lasten ja nuorten kuolleisuus havaittiin moninkertaiseksi ikäryhmän normaalikuolleisuuteen verrattuna, erityisesti ikäluokissa 15-25. Kuolemat liittyivät itseä vaarantavaan tai vahingoittavaan käyttäytymiseen eli päihteisiin, onnettomuuksiin ja itsemurhiin.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä tiedelehdessä British Medical Journal (Kalland Mirjam, Pensola Tiina, Meriläinen Jouni, Sinkkonen Jari, Mortality in children registered in the Finnish child welfare registry: population based study, BMJ 2001;323:207). Tutkimus on yhdenmukainen kaiken muun myöhemmin syntyneen tutkimuksen kanssa koskien sijaishuollossa olleita lapsia. Huostaanotoilla saadaan aikaan itsetuhoisuutta ja syrjäytymistä.

Tutkimus ei ole herättänyt keskustelua eikä se ole käynnistänyt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevaa selvitystä eikä mitään muutakaan selvitystä. Hiljaisuus jatkuu – median tuella.

Mitä sanoivat tutkimuksen tehneet Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland?

Yksityisen lastensuojelun sijaishuoltoa tarjoavan yhdistyksen, Pelastakaa lapset ry:n, tutkijat Jari Sinkkonen ja Mirjam Kalland tekivät omia johtopäätöksiään tutkimustuloksista. Nämä johtopäätökset eivät myöskään ole herättäneet keskustelua.

Mirjam Kalland on vuonna 2015 todennut tästä tutkimuksesta (Sinkkonen Jari, Tervonen-Arnkil Kaisa (toim.), Lapsi uusissa oloissa – tietoa sijaishuollosta ja adoptiosta):

  • Vaikka sijoitettujen lasten ja nuorten kuolleisuus oli suurempi kuin ikätovereilla, ylivoimainen valtaosa heistä selvisi aikuisuuteen hengissä.

Pelastakaa lapset ry:n ylilääkärinä toiminut Jari Sinkkonen puolestaan totesi:

  • Tämä löydös ei ole aivan niin lohduton kuin saattaisi olettaa, sillä nuorten aikuisten kuolleisuus on hyvin vähäistä. Vaikka sijoitettuina olleiden lasten ja nuorten kuolleisuus on muita korkeampaa, ylivoimainen valtaosa heistä selviytyy hengissä aikuisuuteen.

Kysymys maanisille

Onko tutkijoiden vastauksia ja johtopäätöksiä kuuntelevilla mitään vastuuta? Onko siis niin, että sijaishuollossa olevien lasten enemmistön tulisi kuolla ennen kuin asioita ruvetaan tutkimaan ja epäkohtia poistamaan?

Lastensuojelulakia ollaan nyt uudistamassa. Ylisukupolvinen (satavuotinen) STM:n hallinnonalalla vallitseva rakenteellinen ongelma tulee avata lakimuutoksen pohjaksi. Sijaishuollon nykytilaselvitys on käynnistettävä. Se tarkoittaa ihmisten kuulemista – puolueettomasti. Näin saadaan selville, mitä täällä oikein tapahtuu.

Huomioiden lastensuojelun vakavat ihmisoikeusloukkaukset lastensuojelulain uudistamista ei voi jättää yksinomaan sosiaali- ja terveysministeriön tehtäväksi, vaan valmisteluun tulee kytkeä laajamittaisesti muut ministeriöt, erityisesti oikeusministeriö.

Lastensuojelun debatit jatkuvat

Kansanedustaja Juha Mäenpään ja kirjailija-toimittaja Maria Asunnan lastensuojeludebatit jatkuvat. Tästä linkistä löydät 23.11.2022 pidetyn tilaisuuden tallenteen.

Seuraava tilaisuus on tiistaina 24.1.2023 kello 17:30 – 19:30 Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.

Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.