Ihmiskaupan uhreja Osa 1: Toteutuuko lapsen etu hallinto-oikeudessa?

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on todennut, että lastensuojelun asiakkaat ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä. Hän on todennut, että sosiaalihuolto on medikalisoitumassa. Sosiaalisia ongelmia ei kuitenkaan hoideta lääkkeillä eikä lastensuojelu ole terveydenhuoltoa. Kunnat eivät ulkoistaessaan palveluja ota huomioon riittävästi kunnan vastuulle jääviä valvontaan liittyviä tehtäviä (15.10.2018). Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä lastensuojelulaitoksia on tarkastettu yllätystarkastuksin. Ilmi on tullut lasten […]

Osa 2: Sosiaalityöntekijät tuomareina

Käräjäoikeuksissa lapsijuttuja käsittelevät kokeneet käräjätuomarit (siis lakimiehet). Hallinto-oikeuden kokoonpanoon kuuluu lakimiesjäsenten lisäksi ns. asiantuntijajäsen. Kukin asiantuntija tuo hallinto-oikeuteen luonnollisesti mukanaan oman aatemaailmansa ja taustansa. Hallinto-oikeudessa ei saa puhua rahasta. Lastensuojelusta on kuitenkin tullut erilaisten palveluntuottajien markkinakenttä ja sijaishuoltobisnes tarvitsee lisää huostaanottoja ja lapsimateriaalia. Aiempaa tarkemmin tulisi arvioida, onko hallinto-oikeuden tuomarina toimivalla asiantuntijajäsenellä taloudellisia kytköksiä lastensuojelun […]

Osa 6: Lapsen etu ei toteudu hallinto-oikeudessa

Hallinto-oikeuden päätöksen rakenne Hallinto-oikeuksien päätösten rakenne poikkeaa täysin yleisten tuomioistuinten päätösten rakenteesta. Näyttää siltä, että hallinto-oikeudessa tuomarit päättävät ensin lopputuloksen ja sitten alkavat koota takaperoisesti ”näyttöä” sosiaalityöntekijöiden sille toimittamista yhteenvedoista ja muista asiakirjoista. Yleisen tuomioistuimen puolella tuomari käy läpi todistelua ja punnitsee puolesta ja vastaan pohdinnalla esitettyä näyttöä ja päätyy sen jälkeen lopputulokseen. On ilmeistä, […]

Osa 5: Miksi?

Kun tukitoimilla aiheutetaan haittaa Huostaanottojutuissa tulee lain mukaan arvioida ns. avohuollon tukitoimet, koska huostaanottoa on viimesijainen keino. Hallinto-oikeudelle riittää, että lastensuojelun työntekijä kirjoittaa luettelon avohuollon tukitoimista. Hallinto-oikeudessa ei yleensä tutkita tarkemmin, ovatko nämä olleet oikeita vaiko vain paperille kirjoitettuja ”tukia”. Suullisessa käsittelyssä ilmenee hyvin usein, että perheelle tarjotut avohuollon tukitoimet ovat olleet tosiasiassa aiheuttaneet vahinkoa […]

Osa 4: Kun sosiaalityöntekijä suunsa avaa

Kun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kuullaan oikeudessaLapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kuulemisessa ilmenee usein, ettei sosiaalityöntekijä tunne lasta eikä vanhempia. Hän on poiminut asiakaskertomuksista huostaanottoa tai / ja lapsen ja vanhemman yhteydenpidon rajoittamista puoltavia kirjauksia perheen elämästä ja luo ns. paperiperheen. Sosiaalityöntekijän vastaukset vaihtelevat: ”En ole käynyt perheen kotona” ”En nyt muista, milloin olen tavannut lapsen […]