Ihmiskaupan uhreja Osa 1: Toteutuuko lapsen etu hallinto-oikeudessa?

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on todennut, että lastensuojelun asiakkaat ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä. Hän on todennut, että sosiaalihuolto on medikalisoitumassa. Sosiaalisia ongelmia ei kuitenkaan hoideta lääkkeillä eikä lastensuojelu ole terveydenhuoltoa. Kunnat eivät ulkoistaessaan palveluja ota huomioon riittävästi kunnan vastuulle jääviä valvontaan liittyviä tehtäviä (15.10.2018).

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin määräyksestä lastensuojelulaitoksia on tarkastettu yllätystarkastuksin. Ilmi on tullut lasten eristämistä, alastomaksi riisuttamista, ulkoilun rajoittamista ja muuta epäasiallista kohtelua (www.oikeusasiamies.fi).

Tuoreen selvityksen mukaan lastensuojelulaitoksista karkaavat nuoret ovat erityisessä vaarassa joutua hyväksikäytön kohteeksi. Lapset joutuvat ihmiskaupan uhreiksi myös Suomessa. Selvityksen on tehnyt Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilauksesta. Ilmiö on tuttu kaikille lastensuojelutyötä tekeville. Olen kirjoittanut tästä vakavasta ongelmasta kirjassani Salassa pidettävä -suojeleeko laki lasta vai lastensuojelijaa? (2013).

Mikä on syynä siihen, että lapset joutuvat pakenemaan sijaishuoltopaikoistaan? Mistä syystä ylipäänsä lapsia siirretään pois kodistaan oloihin, joissa lasten terve kehitys vakavasti vaarantuu?

Lastensuojeluasiat käsitellään hallinto-oikeuksissa. Vaikka hallinto-oikeuksien ulkopuolella yhteiskunta kohisee lastensuojelun kriisistä, taitamattomista ja välinpitämättömistä lastensuojelijoista, lapsibisneksestä sekä perus- ja ihmisoikeusongelmista, hallinto-oikeudet eivät arvioi sosiaalityöntekijän työn laatua. Sosiaalityöntekijää pidetään hallinto-oikeudessa asiantuntijana. Hallinto-oikeudet pääsääntöisesti vahvistavat sosiaalityöntekijöiden hakemukset huostaanotoista ja vain aniharva huostaanotto lopetetaan.

Tuomioistuimen ensisijainen tehtävä on kuitenkin lapsen suojaaminen, tarvittaessa myös virkamiesten ja sijaishuollon väärinkäytöksiltä. Lapsi eli lastensuojelujutun päähenkilö jää useimmiten hallinto-oikeudessa näkymättömäksi ja se, mitä lapsen elämässä todellisuudessa tapahtuu, jää sivuseikaksi.

Missä vika?

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.