Sosiaalisen perimän teoria lastensuojelun rasitteena

Lastensuojelulain mukaan ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä lapsen vanhemman, jonka luona lapsi ei pääasiallisesti asu, sukulaisten tai muiden lapselle läheisten henkilöiden mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä, jos sitä ei asian kiireellisyyden tai muun perustellun syyn vuoksi ole tarpeen tehdä. Lapsen asumista ja sijoituspaikkaa koskeva […]

Kunnioita isää ja äitiä -tunnistatko ihmiskauppaa?

Laki velvoittaa tukemaan lapsen omaa perhettä Lastensuojelulain mukaan lastensuojelun on tuettava vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä tarvittavia palveluja ja tukitoimia (2 §). Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia (3 §). Lastensuojelun lisäksi kunta järjestää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää […]

Hämmästyttävän pysyvä ilmiö -suomalainen huostaanotto

THL:n julkisista tilastoista ei ole löydettävissä tietoa siitä, kuinka moni huostaanotto vuosittain lopetetaan. THL:n tiedot poimitaan pyydettäessä käsin. 2000-luvulla huostaanottojen lopetusten vuosittaiset määrät ovat koskeneet 294-473 lasta. THL:n antaman tiedon mukaan on valitettavasti myös huomioitava, että tilasto seuraa sitä, mitä ”huostaanottopäätökselle” tapahtui, eikä sitä mitä lapselle tapahtui. Sitä, ovatko kaikki 3-5% lapsista todella palanneet kotiin, […]

Helsingin Sanomat: Vanhemmuus on vaihdettavissa!

Helsingin Sanomat julkaisee pääkirjoituksensa otsikolla: ”Perinteinen biologisuuteen perustuva käsitys vanhemmuudesta on muuttumassa. Lapsen sijaishuollon järjestämisessä on löydettävä uusia ratkaisuja. Hoitajan täysi sitoutuminen lapsen elämään tekee hänestä psykologisen vanhemman. Vanhemmuus on vaihdettavissa”. Kirjoitus ei ole aprillipäivän pila. Pääkirjoitus on julkaistu 28.8.1990 siinä vaiheessa, kun Suomen valtio oli juuri liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1989 ja sopimus tuli […]

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä on seuraavan sisältöinen säännös, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan: Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka […]