Helsingin Sanomat: Vanhemmuus on vaihdettavissa!

Helsingin Sanomat julkaisee pääkirjoituksensa otsikolla: ”Perinteinen biologisuuteen perustuva käsitys vanhemmuudesta on muuttumassa. Lapsen sijaishuollon järjestämisessä on löydettävä uusia ratkaisuja. Hoitajan täysi sitoutuminen lapsen elämään tekee hänestä psykologisen vanhemman. Vanhemmuus on vaihdettavissa”. Kirjoitus ei ole aprillipäivän pila. Pääkirjoitus on julkaistu 28.8.1990 siinä vaiheessa, kun Suomen valtio oli juuri liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen vuonna 1989 ja sopimus tuli […]

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä on seuraavan sisältöinen säännös, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan: Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka […]