RENTO HUOSTAANOTTAJA

Sosiaalityöntekijöiden juridinen koulutus ja työnohjaus on ollut järjestämättä asianmukaisesti vuosikymmenten ajan. Pelastakaa lapset ry:n ja SOS-Lapsikylän asema sijaishuoltoa tarjoavana palveluntuottajana ja sosiaalityöntekijöiden neuvonantajana asettaa toiminnan virkamiesten avustajana hyvin ristiriitaiseen valoon. Tämä asia liittyy myös järjestöjen aatetaustaan. Inarin kuntakin on tullut työvuosien aikana tutuksi. Huomaan, että SOS-Lapsikylän lakimiespalvelua mainostetaan mm. Inarin kunnan sosiaalityön johtajan suosituskirjein. Tiina […]

Kun sijaishuollon lapsi kuolee

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa kuoli viime lauantaina neljän Securitaksen vartijan kiinnipitämä 35-vuotias nainen. Poliisi epäilee vartijoita kuolemantuottamuksesta. Sisäministeriö teettää turvallisuusalasta laajan selvityksen. Sisäministeri Krista Mikkonen kertoo STT:lle, että selvitys toimisi mahdollisten lakimuutosten pohjana. Mikkosen mukaan selvitystä laativaan työryhmään pitäisi ottaa edustajia myös muista ministeriöistä, poliisista ja turvallisuusalalta. Sijoitettujen lasten kuolleisuustutkimus Pelastakaa lapset ry /Jari Sinkkonen […]

Mielivaltaa ”lapsen eduksi” – järjestelmä palkitsee

Suomi sai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta langettavan tuomion K & T-tapauksessa. Vauva vietiin äidiltään suoraan synnytyssalista ja vanhempi lapsi otettiin huostaan. Lopullinen tuomio tuli kesällä 2001 eli yli 20 vuotta sitten. Tämän tapauksen jälkeen oli perusteltua olettaa, että sosiaali- ja terveysministeriö huolehtii sosiaalityöntekijöiden juridisesta koulutuksesta ja ohjauksesta. Oli perusteltua odottaa, että perus- ja ihmisoikeusasiat huomioidaan lastensuojelutyössä. Näin […]

Lastensuojelun kuntouttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa missiokseen turvata ihmisten toimintakyky, toimeentulo ja palvelut. Se ilmoittaa strategiseksi visiokseen eheän yhteiskunnan ja kestävän hyvinvoinnin. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on tapahtunut viimeisten 30 vuoden ajan seuraava kehitys: Lähes 20 000 lasta on siirretty pois kodistaan, joka toinen tunti joku lapsi joutuu jättämään kotinsa. Sijaishuoltoon kuluu noin miljardi euroa. Lastensuojelun avohuollon […]

JAOSSA MIELIVALTABONUKSIA

Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten huolehtimaan ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 31.10.2022 mennessä siitä, että Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten lastensuojelun asiakassuunnitelmien laadinta ja päivittäminen toteutuu kaikilta osin lastensuojelulaissa säädetyin tavoin. Aluehallintovirasto toteaa päätöksessään, että lastensuojelulaissa asetetut velvollisuudet sekä asiakkaan oikeudet saada asiakassuunnitelma ja siihen määritellyt tukitoimet ja […]