Paras maa äideille ?

Pelastakaa Lapset -yhdistyksen raportin mukaan Suomi on toista vuotta peräkkäin maailman paras maa olla äiti. Pelastakaa Lapset ry on ilmoituksensa mukaan ”vuonna 1922 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö”.

– On hienoa, että Suomessa huolehditaan hyvin äideistä ja lapsista, sanoo Pelastakaa Lasten pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta.

Suomi on sitoutunut useaan ihmisoikeussopimukseen, jotka korostavat perhe-elämän suojan merkitystä.

YK:n lapsen sopimuksen mukaan lapsella on oikeus:

-tuntea vanhempansa ja olla ensisijaisesti heidän hoidettavanaan

-säilyttää sukulaisuussuhteensa

-tavata ja pitää säännöllisesti yhtä kumpaankin vanhempaansa, mikäli hän asuu erossa vanhemmistaan

Sopimuksen mukaan vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja heillä on oikeus saada tukea tehtäväänsä.

Suomi on sitoutunut siihen, että perhe on yhteiskunnan perusryhmä ja perheen tulee saada tarvittavaa suojelua ja apua.

Vuoden Vieraannuttaja – vastausten perusteella edellä mainittuja velvoitteita ei ole sisäistetty maamme lastensuojelussa. Laaduntarkkailua ei ole kehitetty.

Näyttää siltä, että kaikkialla on ongelmia toimia lakien ja ihmisoikeusvelvoitteiden mukaan. Vastauksia tuli kattavasti joka puolelta Suomea, jopa Ahvenanmaalta. 

Lastensuojelun työntekijät tulkitsevat säännöksiä mielestään lapsilähtöisesti. He järjestävät ns. valvottuja tapaamisia, joissa lapselle näytetään hänen vanhempansa muutaman hetken ajan. 

Perheen jälleenyhdistäminen on saanut myös omat tulkintansa. Sisaruksia erotetaan toisistaan eikä heidän anneta tavata toisiaan, siteet vanhempiin ja omaan sukuun pyritään katkaisemaan. Sijaishuollon tukeminen näyttää olevan valitettavan usein työn lähtökohta. 

Lastensuojelun sattumanvaraisuutta osoittaa se, että vastauksissa esiintyi toistuvasti tiettyjä yksittäisiä sosiaalityöntekijöitä. Vastauksissa nousi esiin myös Pelastakaa Lapset ry, jonka lakimiesyksikköä ehdotettiin vuoden vieraannuttajaksi. 

Äitienpäivänä 11.5.2014 vuoden vieraannuttajaksi nimetään seuraavat kunnat:

1. Oulu

2. Jämsä

3. Kuopio

Vieraannuttajahaku jatkuu.  Isänpäivänä 2014 nimetään seuraavan kerran Vuoden Vieraannuttaja. Silloin näemme, onko Suomi paras maa isille.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.