Ihmisoikeusloukkauksista hyvitystä

Keskustelu pysyvästä huostaanotosta nostaa aika ajoin päätään. Asialla ovat ne tahot, joilla on taloudellista intressiä johdatella keskustelua tähän suuntaan. Näiden tahojen etuna on se, että huostaanotot ja lasten siirrot kodin ulkopuolelle jatkuvat huolimatta Suomea sitovista ihmisoikeusvelvoitteista ja Suomen saamista langettavista tuomioista. 

Yhteiskunnalle pysyvä huostaanotto tuottaa luonnollisesti huomattavia kustannuksia. Lapselle huostaanotto muodostaa huomattavan riskin tulla syrjäytetyksi yhteiskunnan jäsenyydestä. Kodin ulkopuolelle siirretyistä ja siellä nuoruutensa viettäneistä valtaosa syrjäytyy, jää työvoiman ulkopuolelle, ei suorita koulua ja joutuu päihde- tai rikoskierteeseen.

Pysyvästä huostaanotosta keskustelun sijaan tulisi pohtia keinoja, joilla perheen jälleenyhdistyminen mahdollistuu kuten laki edellyttää. Tulisi myös luoda järjestelmä, jolla vakavat ihmisoikeusloukkaukset hyvitetään.

Satakunnan käräjäoikeus on antanut 1.6.2015 julkisen selosteen yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa (L14/8858). Käräjäoikeus velvoitti Pohjois-Satakunnan peruspalvelu- ja liikelaitoskuntayhtymän maksamaan äidille ja hänen alaikäisille lapsilleen kullekin 10 000 euroa vahingonkorvauksena. Hallinto-oikeus oli aiemmin kumonnut lasten kiireellisen sijoituksen päätökset, hylännyt lasten huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevat hakemukset sekä kumonnut yhteydenpidon rajoituspäätökset. Lapset olivat olleet sijoitettuina poissa omasta kodistaan 204 vuorokautta.

Äiti ja lapset olivat vaatineet käräjäoikeudessa kanteella vahingonkorvausta. Käräjäoikeus katsoi vielä lainvoimaa olevassa ratkaisussaan, että heidän perhe-elämäänsä oli puututtu perustuslain 10 §:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan vastaisesti. 

Maahamme tulisi luoda järjestelmä, jossa perheellä olisi automaattisesti oikeus hyvityskorvaukseen ilman raskaita oikeudenkäyntejä. On kohtuutonta, että perhe joutuu kärsimään lastensuojelun vakavista laatuongelmista ja yhä uudelleen eri oikeusasteissa käymään läpi virkamiesten laittomuuksia vahingonkorvausasiassa.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.