Anteeksi, missä on synnytyslupatoimisto?

Lastensuojelun Tiedotustoimisto pitää huolen siitä, että kansan kahtiajako syvenee. Kiihkeä maalittamispuhe on siirtynyt kepeästi poliitikkojen suuhun. ”Ne”, ”huono-osaiset”, ”syrjäytymisuhan alla elävät”, ”ylisukupolviset”, ”mielenterveysongelmaiset” näyttävät olevan ongelma maamme päättäjille.

Ongelma se on myös kansalle. Erityisesti maalittamispuhe.

Minulle esitetään toistuvasti kysymys, missä Suomen kunnassa olisi turvallisinta elää ilman pelkoa lapsen menettämisestä.

Uskaltaako hankkia lapsia?

Tällaisiin kysymyksiin ei valitettavasti löydy vastauksia lakikirjasta.

THL:n lastensuojelutilastot kertovat, missä kunnissa perhepolitiikka on huostaanottopolitiikkaa ja missä ei.

SOTKA palvelu antaa myös tietoja.

Tilastot eivät ole yhdenmukaisia.

Synnytyslupa?

Suomalainen yhteiskunta on tehnyt listat epäilyttävistä henkilöistä, joita tulee tarkkailla potentiaalisina lapsensa kaltoin kohtelijoina.

Sosiaalihallituksen henki elää vahvana. Se elää, koska sen ei anneta kuolla. Kerron tästä lastensuojelun synkkään historiaan liittyvästä asiasta myöhemmin.

Sosiaalihallituksen virkamiesten opeille rakennetaan edelleenkin suomalaista lapsipolitiikkaa.

Lastensuojelun virkamiesten ylisukupolvinen väärintoimiminen jatkuu. Se jatkuu, koska sen kautta mahdollistuu mielivalta. Tarpeen mukaan kuka tahansa voidaan luokitella riskitekijäksi ja sen mukaan kyseenalaistaa kyky huolehtia lapsesta. Lapsen menettämisen pelko on tehokas pelote.

Onkohan muissa maissa (demokratioissa) tällaisia listauksia?

Mikäli joku lukija tietää asiasta, kuulisin mielelläni.

Riskitekijöinä ovat mm:

– raskauteen tai synnytykseen liittyvä komplikaatio

– synnytyksen ennenaikaisuus

– lapsen pienuus

– lapsen heikko kielellinen kehitys

– lapsen alhainen ikä

– lapsen ärsyttävyys (uhma, tottelemattomuus, lapsi ei pidä äidistä/hylkää äidin, lapsi ei täytä äidin odotuksia)

– lapsen ravistelun riskitekijöitä ovat keskosuus, kaksosuus, poikasukupuoli, lapsi itkee paljon

– päihteiden käyttö

– isän tai äidin vähäinen osallistuminen lapsen hoitoon

– tunnekylmyys

– vakava sairaus

– tupakointi

– rikollinen tausta

alhainen koulutus

nuoruus

yksinhuoltajuus

– lapsena koettu kaltoinkohtelu

– emotionaalinen kypsymättömyys

– ei toivottu raskaus

– raskauden kieltäminen

mielenterveysongelma

avioero

– vaikeus selviytyä vaativasta tilanteesta

– äärimmäinen ylihuolehtivuus

– huono hoitomyöntyvyys

– vastaanotolle varattujen aikojen runsas laiminlyönti

– autoritaarinen kasvatusasenne ja siihen liittyvät kurinpitokäytännöt

– vanhemman kokema sosiaalisen tuen puute

– lapseen kohdistuvat epärealistiset odotukset

monilapsisuus

pienet tulot

huono sosiaalinen tilanne

– perheen aiempi lastensuojelutausta

– perheväkivalta

työttömyys

– perheen stressi tai kriisi

riitely

– perheenjäsenten yhteenkuuluvuuden puute

– lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus

vanhemman haluttomuus keskustella terveydenhuollon työntekijän kanssa

– perheen eristäytyminen ja syrjäytyminen

– riippuvuus hyvinvointipalveluista

– perheen kokema sosiaalisen tuen puute

– puutteelliset empatiataidot

Lapsen kaltoinkohtelun merkkejä ovat mm.:

– fyysiset merkit

– tunnetaakka

– pelko

– vatsakivut

– päänsärky

– masennus

– sopeutumisongelmat

– koulunkäyntivaikeudet

– päihteiden käyttö

– muut pitkän aikavälin psyykkiset tai käytösongelmat

– laiminlyönnin merkit lapsessa (kehityksen viivästyminen, erilaiset fyysisen terveyden ongelmat, merkkien ilmenemistapa suhteessa lapsen ikään)

– laiminlyönnin merkit kodissa (likaisuus, siivoamattomuus)

– lasten toistuvat käynnit vastaanotolla

– lapsi kertoo kivusta ilman selkeää syytä

Tärkeitä kysymyksiä päättäjille

Onko riskikansalaisista olemassa rekisteriä?

Mistä voi tilata otteen?

Saavatko listatut tuottaa jälkeläisiä?

Kuka antaa synnytysluvan?

Kuka tekee arvion synnytyskelpoisuudesta?

Onko synnytyskelpoisuusarvionkin tekeminen delegoitu ulkopuolisille palveluntuottajille tai mahdollisesti lastensuojelujärjestöille (esim Pelastakaa Lapset ry, SOS-lapsikylä tms) ?

Mitä SYNNYTYSLUPA maksaa?

Jos viranomaisten vainoharhaisen hysteerinen kyttääminen ja ilmiantokoneisto tekee ihmiset hulluksi, onko sekin katsottavissa mielenterveysongelmaksi?

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.