Kenen lauluja laulat…

Lastensuojelun hankkeilla on ollut koko 2000 -luvun yksi yhteinen piirre. Suomen lastensuojelu on saatu perin pohjin sekasortoiseen tilaan. Lasten huostaanotot ovat lisääntyneet. Hankkeilla on ollut kansaa kahtia jakava vaikutus. Huolipuhe, huono-osaisuuspuhe, ihmisten maalittaminen – suoranainen vihapuhe on lisääntynyt. Lastensuojelun epäkohtien poistamisen sijaan Lastensuojelun Tiedotustoimisto keskittyy kohentamaan lastensuojelun julkisuuskuvaa. Mitä sekasortoisempi on lastensuojelun tila, sitä tiiviimmin […]

Anteeksi, missä on synnytyslupatoimisto?

Lastensuojelun Tiedotustoimisto pitää huolen siitä, että kansan kahtiajako syvenee. Kiihkeä maalittamispuhe on siirtynyt kepeästi poliitikkojen suuhun. ”Ne”, ”huono-osaiset”, ”syrjäytymisuhan alla elävät”, ”ylisukupolviset”, ”mielenterveysongelmaiset” näyttävät olevan ongelma maamme päättäjille. Ongelma se on myös kansalle. Erityisesti maalittamispuhe. Minulle esitetään toistuvasti kysymys, missä Suomen kunnassa olisi turvallisinta elää ilman pelkoa lapsen menettämisestä. Uskaltaako hankkia lapsia? Tällaisiin kysymyksiin ei […]

Pelastakaa edes aikuiset?

Lastensuojelun epätoivoisten hankkeiden seurauksena kriisi vain syvenee ja hankkeet saavat yhä kummallisempia piirteitä. Kiitän lukijoita kaikesta ystävällisestä palautteesta ja linkeistä.Lastensuojelun toimintaa seuraavia kiinnostaa lastensuojelujärjestöjen toiminta. Ongelma on kiteytettynä seuraava: Lastensuojelun sosiaalityössä ei toteudu asiakkaan oikeus hyvään ja asiakkaan tarpeet huomioivaan kohteluun ja palveluihin. ”Asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteuttajalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua […]

Hiekkalaatikolla on kiva olla

Lasten huostaanottojen määrän piti vähentyä uutta lastensuojelulakia laadittaessa vuosituhannen alussa. Puhuttiin varhaisesta puuttumisesta, se muuttaisi kaiken. Puhuttiin paljon perheiden tukemisesta ja auttamisesta. Puhetta oli paljon. Ei luotu auttamisen järjestelmää, luotiin puuttumisen järjestelmä. 1.1.2008 voimaan tullut lastensuojelulaki on interventiolaki. Se mahdollistaa miltei rajattoman puuttumisen lapsen ja perheen elämään. Olin mukana laatimassa lakimiesyhdistys Suomen Oikeusapulakimiehet ry:ssä lausuntoa […]

Antero

Eläimiä huonosti kohdellut ihminen laitetaan eläintenpitokieltoon. Eläimen, esimerkiksi koiran huono kohtelu, johtaa siihen, että se voi alkaa käyttäytyä aggressiivisesti. Se voi vaikka purra. Tämä kaikki on tuttua meille koiranomistajille. Kuinka käy ihmiselle, joka kohtelee huonosti lapsia? Lopputulos saattaa olla hyvinkin yllättävä riippuen siitä, kuka on tekijä. Mikäli tekijä on lapsen vanhempi, hän joutuu poliisitutkintaan. Vanhemmat […]