JÄLLEEN UUSI TUTKIMUS – VANHANAIKAINEN TYÖOTE

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA on käynnistänyt Lastensuojelu lapsen etuna? -tutkimuksen. Sen tavoitteena on selvittää lapsen tilanteeseen liittyvää tietoa, ymmärrystä ja tulkintoja, kun arvioidaan lastensuojelun tarvetta. Tutkimuksesta vastaa Tampereen yliopisto ja tutkimuksen hallinnollisesta kokonaisuudesta vastaa Pääkaupunkiseudun osaamiskeskus Socca. Sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (VTR-rahoitus) vuosina 2021–2022. 

Lapsen tilanteen arviointi -kysely on lähetetty 1000 sosiaalityöntekijälle. Kyselyssä tutkitaan lapsen tilanteen arvioinnin sisältöä, käytäntöjä ja osaamista sekä siinä vaikuttavia ammatillisia ja organisatorisia tekijöitä.

Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa tietoon, joka kertoo heidän työstään. Sosiaalityöntekijöille on lähetetty joko henkilökohtainen vastauslinkki kyselyyn tai he ovat saaneet vastauslinkin kunnan yhteyshenkilöltä.

Milloin pääsemme rakenteisiin?

Sosiaalialan tutkimukset keskittyvät kyselemään sosiaalityöntekijöiden mielipiteitä ja käsityksiä. Tutkimuksissa luetaan sosiaalityöntekijöiden laatimia (epätäsmällisiä, virheellisiä, valheellisia) dokumentteja.

Sosiaalityöntekijöiden työn laatua arvioidaan siis oma-arvioinnein. Joskus saatetaan esittää kysymyksiä viranomaisen valikoimille henkilöille (kokemusasiantuntija).

Tätä toimintaa kutsutaan ”tutkimustyöksi”. Miksi? Kuinka lastensuojelun laatu paranee sosiaalityöntekijöitä haastattelemalla?

Milloin on asiakastyytyväisyyskyselyn vuoro? Sosiaalihuollon asiakaslaki on ollut voimassa jo parikymmentä vuotta. Eikö jo olisi aika kysellä palvelujen käyttäjiltä, kuinka niin sanotut palvelut toimivat? Kuka lähtisi tällaista tutkimusta rahoittamaan?

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.