Lastensuojelu saattaa tappaa

Toistaiseksi sijaishuoltoon siirrettyjen lasten kohdalla ei ole käynnistetty sijaishuollon puolueetonta haastattelututkimusta.

TUTKIMUS LASTENSUOJELUN TILASTA JA VETOOMUS LASTENSUOJELUN NYKYTILASELVITYKSEN TEETTÄMISESTÄ

Hiljaisuus jatkuu.

Toistaiseksi ei ole käynnistetty laajamittaista lastensuojelun asiakkaiden asiakastyytyväisyyskyselyä.

Kuinka perheet kokevat yhteiskunnan varoilla kustannetut niin sanotut lastensuojelun palvelut?

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan:

”Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa lastensuojelun lainsäädännön valmistelusta sekä yleisestä ohjauksesta.

Lastensuojelulla on tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.”

Lastensuojelun kehittämisestä kerrotaan:

”Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksessa painopistettä siirrettiin korjaavasta työstä ehkäisevään työhön. Samalla vahvistettiin lasten ja perheiden palveluja.”

Juhlapuheet ja kirjoitukset ovat kaukana lapsiperheen arjesta tilanteessa, jolloin perhe joutuu kohtaamaan kunnan lastensuojelun työntekijät. Sattumankauppaa.

Lastensuojelun asiakkuuteen joutuminen ja niin sanottujen palvelujen vastaanottaminen sisältää huomattavan suuren riskin lapsen terveelle kehitykselle. Lastensuojelun asiakkuuteen joutuminen ja niin sanottujen palvelujen vastaanottaminen voi näännyttää koko perheen ahdistuksen äärirajoille.

Lastensuojelun toiminta aiheuttaa liikaa kuolintapauksia.

Lastensuojelun toiminta tuottaa raiskattuja, pahoinpideltyä, kiusattuja, alistettuja, nöyryytettyjä, suvustaan vieraannutettuja lapsia.

Onkohan sosiaali- ja terveysministeriössä määritelty jokin pahan tekemisen raja? Siis kuinka monta lasta saa raiskata, pahoinpidellä, alistaa, nöyryyttää ja ajaa itsetuhoon? Kuinka monta perhettä saa tuhota?

STM:n sivuilla näkyy olevan virkamiesten nimiä. Heiltä saa varmaan lisätietoja:

Marjo Malja, sosiaalineuvos
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Hyvinvoinnin ja terveyden suojelu -yksikkö / HYT
0295163581 etunimi.sukunimi@stm.fi
Susanna Hoikkala, neuvotteleva virkamies
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Lapset ja nuoret -yksikkö / LANU
0295163482 etunimi.sukunimi@stm.fi

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.