Jeesustelijat

Olen saanut jälleen kansalaisilta yhteydenottoja. Hämmentyneet ja huolestuneet ihmiset kysyvät, onko lapsiasiavaltuutettu lainkaan tehtäviensä tasalla.

Yle uutisoi 12.2.2021:

Lapsiasiavaltuutettu Koskelan surmasta: Jälleen kerran moni tunnisti lapsen hädän, mutta auttamisessa epäonnistuttiin.

– En lähde moittimaan koulua enkä muita viranomaisia, mutta toiveena olisi, että napakammin puututtaisiin koulukiusaamiseen, lasten ja nuorten väliseen väkivaltaan, jouhevoitettaisiin viranomaisten välistä yhteistyötä sekä työtä perheen kanssa, sanoo Pekkarinen.

Lapsi on kuollut.

Lastensuojelun vastuulla oleva lapsi.

Lapsiasiavaltuutettu ei lähde moittimaan viranomaisia.

Kansalaiset kysyvät: Kenen etua lapsiasiavaltuutettu ajaa?

Ei tietenkään ole kyse mistään viranomaisyhteistyöhön liittyvästä ongelmasta. Kyse ei myöskään ole resursseista.

Kyse on lastensuojelun rakenteissa olevasta virkamiessukupolvien yli menevästä väärin toimimisen kulttuurista sekä väkivallan hyväksymisestä. Siis laajamittaisesta ja syvästä rakenteellisesta ongelmasta olla noudattamatta lakia.

Sosiaalialan tutkijoiden, siis myös Elina Pekkarisen, tiedossa on tämä lastensuojelun vaiettu salaisuus.

Myös lapsiasiavaltuutettu tietää, että sijaishuollosta on tullut miljardibisnes.

Kohde on lapsi, heikko ja turvaton. Miljardibisneksen tavoitteet ovat liiketaloudelliset, ei välttämättä lainkaan lapsen etua huomioivat.

Lapsiasiavaltuutetun lakiin kirjattu velvollisuus on olla mielipidevaikuttaja. Hänen tulee mm.

-aloittein, neuvoin ja ohjein kehittää yhteiskunnallista päätöksentekoa lasta koskevissa asioissa ja edistää lapsen edun toteutumista yhteiskunnassa;

-edistää eri tavoin Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen hyväksymän lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumista.

Elina Pekkarinen,

Onko asialistallasi tuoda lastensuojelun ylisukupolvinen väärintoimisen ongelma yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Sijaishuollossa oleviin lapsiin kohdistuva väkivalta on jatkunut yli sadan vuoden ajan. Onko asialistallasi tämän vakavan yhteiskunnallisen ongelman esille tuominen ja ennen kaikkea tavoite sen lopettamiseen?

Milloin käynnistetään sijaishuollon puolueeton selvitys?

Sijaishuollon väkivalta ei poistu sillä, että sijoitettuihin nuoriin kohdistetaan yhä kovempia toimenpiteitä.

Väärintoimiminen ei lopu, ennen kuin väkivallan ja laiminlyönnin järjestelmä avataan, uhrit kuullaan ja tekijät saatetaan vastuuseen.

Ei enää yhtään jeesustelua.

Julkaissut Leeni Ikonen

Varatuomari Yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden tarkkailija. Lasten ja perheiden ääni.